Witamy serdecznie na stronie Domu Pomocy Społecznej Świętego Wincentego
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia.


W polskich domach pomocy społecznej przebywa około 60 tysięcy ludzi niepełnosprawnych. Dom pomocy społecznej to miejsce do godnego życia osó, którym stan zdrowia, sytuacje rodzinne, warunki społeczne i finansowe uniemożliwiają samodzielną egzystencję. W naszej obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej są koniecznością z powodu starzejącego się społeczeństwa i zwiększającej się liczby osób niepełnosprawnych. Dlatego też należy objąć ich szczególną ochroną oraz stworzyć im dogodne warunki na spędzenie w jak najlepszej formie psychiczno-fizycznej życia.